ბლოგები


aleks30
63, Põlva, ესტონეთი

          MÕIS.SAKS JA TALUPOEG.MÕISAMEHED

          Talupoja-ja mõisnikusoo kestusest ja kadumisest

1) Talupoja sugu ja palu sugu ei lõpeta ükski ära.

2) Enne kaovad hundid,siis mõisnikud.

3) Teo orjus,veo orjus.

4) Kui taevas koidab,siis talupoeg hobused joodb

     Mõisatööl pole lõppu.Mõisa ahnus ja täitumatus

1) Millal lõpeb mõisatöö ehk milal kustub põrgutuli.

2) Ei lõpe tuli põrgus ega talus töö.

3) Millal mõistöö tehtud ehk millal põguhaud täis saab.2) 


   


Adam
40, Nysa, პოლონეთი

Droga Marto...przyjaźń z Tobą wywołała we mnie taką burzę uczuć że muszę zamieścić wiersz dla Ciebie niestety nie mój...

Jesteś melodią dla mojego ucha,
kołyszesz serce zmysłowym doznaniem.
Tak jak skowronka pragnę Ciebie słuchać,
bowiem radujesz każdy dzień kochaniem.

Pozostań przy mnie, jako słońce w lato.
Z tobą poranek, uśmiechem na ustach.
Nim to dziękować będę tobie za to,
że się zjawiłaś, tam gdzie wcześniej pustka.

skad-sie-bierze-milosc.jpg


aleks30
63, Põlva, ესტონეთი

             Karjane

1) Karjane paneb talvel oma jalad seina peale.

2) Karjaseks palgatakse,teenijaks peetakse.

3) Mis surmalaps raamatuga või perepoeg karjavitsaga teeb.

       Saunik.Kodapooline.Vabadik.Asunik.

1) Mis saunamees kahe hundiga teeb.

2) Parem külm kivi murgas,kui vabadik majas.

4) Vabadik peres on kui täi kasukas.

5) Vabadik saab vastapäeval valges magama.

6) Ega asunik inimene pole,ainult värske lume ajal peetakse inimeseks

            MÕIS.SAKS JA TAUPOEG.MÕISAMEHED.

Talupoja-ja mõiankusoo kestusest ja kadumisest

1) Talupooja sugu ja palju sugu ei lõpeta ükski ära.

2) Enne kaovad hundid,siis mõisnikud.

             Teomehel raske orjus,tööd palju,päev pikk

1) Teopoisil tööd on paju.

2) Teo ojus,veo orjus.

3) Kui taevas koida b,siis talupoed hobused joodab.

       Mõisatööl pole lõppu.Mõisa ahnus ja täitumatus                          1)    Millal lõpeb mõistöö ehk millal kustub põrgutuli.                   2)  Millal mõistöö tahtud saab ehk millal põrguhaud täis saab.   3) Kuna saab põrgu täis,kuna saab mõisatahtmine tasa.             4) Põrguhaud ja saks perse,kes neid jõuab täita.                         5) Mõisa auk ei saa elades täis.                                                      6) Saksal sada kõhtu ja tuhat suud.             …


aleks30
63, Põlva, ესტონეთი

  Õhtu tuleb õnnega ( kogub kokku,laseb puhkama),hommik hoolega (sunnib töösse,laotab laiali)

1) Õhtu tuleb õnne kaudu,videvik villa kaudu.

2) Hommikul huult,õhtul õnne.

3) Õhtul õntsam.

4) Õhtu toob õled tubasse,pime paneb puhkamaie.

  Poiste ja tüdrukte lakas magamise kalender

1) Jüripäeval antakse tüdrukutele ja sulastele passid kätte ja nad võivad minna lakka magama.

2) Maarjapäevast läheb Kihnu tüdruk lauta magama ja haug lähheb ojasse.


03.05.2021
laulukesehelin
54, Tartu, ესტონეთი

pilvehalli taga - edasi lugeda mu kodukalt...


Marzenka
22, Lublin, პოლონეთი

https://youtu.be/5ElqmABdFNg

Dla Ciebie kochanie.....❤️


Pora wstać Ktoś zabrał mi wczorajszy dzień
Błądze tu Zachodzi słońce gubie cień
A ty tak od jedenastu dni przesadnie starasz się być sam
A ja znów dostrzegam w tobie ślad kogoś kim nie chce być
od lat Mam pewny krok, ostry wzrok, lepszy rok, t
rzymam plan, tak mam I tylko w nocy
na moment dopuszczam do siebie strach
Nie potrzebujemy nic Tam stoje ja,
tu stoisz ty Całkiem nadzy udajemy wstyd
Dam ci czas Otrzepać przymarznięty kurz
Tak już masz Nigdy nie gotów na ruch w przód
Nie pewny krok, gorszy wzrok, słabszy rok,
zmieniasz plan, tak masz
I tylko w nocy na moment dopuszczasz do siebie strach
Nie potrzebujemy nic Tam stoje ja, tu stoisz ty
Całkiem nadzy udajemy wstyd
Został mi w pościeli zapach twój
Gdy zamknę oczy powraca znów Mocny uścisk,
ciche echo twoich słów
Bo nam dowoli można było brać Świat za oknem zmieniał barwy tła
Gdy całkiem nadzy opadaliśmy z sił Naprawdę nie potrzebujemy nic
Tam stoje ja, tu stoisz ty
Całkiem nadzy udajemy wstyd


01.05.2021
laulukesehelin
54, Tartu, ესტონეთი

Säravat ja head maikuud.


aleks30
63, Põlva, ესტონეთი

       Teenijate palkamine,ülesütlemine,lahkumine.'' Orjaksoleku''aeg

1)  Jüri seob,Mihkel päästab.

2) Jüi paneb tööle,Mihkel päästab tööst.[ Teenijate (suiliste) palkamise ja vabakslaskmise kohta,]

3) Kes seitse aastat teenib saab talu.

   


arislav9
50, Stuttgart, გერმანია

Обожествление лебедей имеет очень древнейшие истоки. Они считаются символом добродетели и поэтов. У многих народов они предстают как тотемные животные. Вообще эта птица представляет собой удивительно всеобъемлющий образ. К примеру, у многих народов весьма распространён сказочный сюжет, когда герой предстаёт в виде лебедя.

У христиан лебедь считается символом Девы Марии. Его образ всегда связан с Богами и с олицетворением жизни. Лебедь в славянской мифологии- это святая птица, владеющая тайной напитка бессмертия и молодильными яблоками.


30.04.2021
Maciek7285
36, Rzeszow, პოლონეთი

Wszystkich i życzę wszystkim udanego długiego krótkiego łikendu :)


ბლოგები
ბლოგების განახლება ხდება ყოველ 5 წუთში