28.04.2019
***
29, თბილისი, საქართველო

azr gamoclili mivujeqi sawer magidas

davxuje tvali rom axlisatvis mimegno iqneb

shevyevi fiqrebs gadavabije yvela barikads

iqve chavintqe da albat gzasac vegar gavigneb

rtuli agmochnda vidre megona azrta struqtura

imaze rtuli vit piramidis bneli shigtavsi

da davibeni titqos menaxos ucxo skulptura

chavfriqrdi ert wams araferia albat mis msgavsi

ra martivad jgers sityvebad tqmuli sheican tavi

atmagad rtuli sityvata azrad realizeba

labirintia miuwvdomeli kedlebit shavi

arsad sinatle yvelgan bneli ra mesizmreba

yvelgan biliki tito-tito sxvadasxva mxares

tito bilikze kidev biliki rvafexas qseli

gaocebuli shevyureb surats da visres tvalebs

da virchev ert gzas agar mashinebs ukuni bneli

matulobs risxva chemshi umal da vgrznob sibrazes

umateb nabijs titqos ragac mizidavs zala

da vgrznob am velshi uaryofits ara simyares

vabijeb warsuls fexqvesh moqceuls magram ar kmara

titqos mjirdeba ragac axali rom shevimecno ese samyaro

gavwio farda,  zgvrad gavlebuli da gavixedo am sazgvris migma

armovachino me idumali, sheucnobelni gverdze gavyaro

rom amaxinjebs da efareba am chven samyaros uxilav nigbad.


1 ნახვა
 
კომენტარები

კომენტარები ჯერ არ არის.
იყავი პირველი - დაწერე შენი კომენტარი

ბლოგები
ბლოგების განახლება ხდება ყოველ 5 წუთში