ჩვენ განვსხვავდებით ერთმანეთისაგან
50, თბილისი, საქართველო

მამაკაცებს არ სჭირდებათ სიყვარული სექსის გარეშე, ქალებს - სექსი სიყვარულის გარეშე. ქალები საუბრის დროს ჭამენ, მამაკაცები ჭამის დროს საუბრობენ. ქალები ბანაობენ, მამაკაცები-ცურავენ. ქალები ოცნებობენ, მამაკაცები - გეგმავენ. მამაკაცებს თვალებით უყვართ, ქალებს - ყურებით. მამაკაცები შემოსავლებს მალავენ, ქალები - ასაკს. მამაკაცის გულისკენ მიმავალი გზა კუჭზე გადის, ქალის - მატჩის ბიუროზე. განქორწინებული მამაკაცი - თავისუფალია, ქალი - მარტოხელაა.ჩვენ განვსხვავდებით ერთმანეთისაგან.

78 ნახვა
 
კომენტარები
სოფო 24.05.2014

kacebi melotdebian qalebi ara :p aseve statistikurad dantkicebulia rom qalebi tkivils mamakacebze metad itanen...qalebiufro moxerxebulebi arian eqstremalur situaciashi :p qali yvelaze lamazi qmnilebaa rac arsebobs samyaroshi :p gmertma jer kaci sheqmla mere qali , rogorc vicit jer naxazi iqmneba mere ki shedevri :p
Mamakacebs gaachniat e.c.adamis vashi,ertgvari gamoburculi yelze(rac evasgan micodebuli vashlis yelze dadgomas gvagonebs)romelic arc ert qals ar aqvs..)))))))))))


სოფო 24.05.2014

mamakacebistvisac maqvs kargi informacia :) mamakacebs tvini 10%it meti moculobis aqvt qalebze ,samagierod qalebs sisxlmomarageba uketesi aqvt da naxevarsferoebs shoris informaciis gadacemac ufro aqtiurad xdeba:p

სოფო 24.05.2014

Kacebi ufro dzunwebi arian, vidre qalebi :p

ბლოგები
ბლოგების განახლება ხდება ყოველ 5 წუთში