განრიდება
31, თბილისი, საქართველო

ჩვენ მოვდიოდით გვერდიგვერდ დიდხანს,
ასე მგონია, დასაბამიდან...
მარტი ფიქრს ისე გულდაგულ იფხანს,
თითქოს იგონებს იმ დღეს თავიდან...

პირველად ვნახე გზების გაყოფა,
თუმცა ყველაფერს სულ გვინ მივხვდი,
დამღალა მარტის ოინბაზობამ,
მისმა ათასჯერ მორგებამ ნიღბის.

გზის მერე უმალ გაიყო სახე,
გაიყო გული, გაიყო ფიქრი,
სულს ქარი ანცი ბავშვივით არხევს
და გასაყოფიც არ დარჩა თითქმის.

მაგრამ ჯერ კიდევ იმედით ცოცხლობს,
ცახცახებს მკერდში ორი ლებანი
და მარტსაც პასუხს უთუოდ მოვთხოვ,
რაც იჭორავა განშორებამდი.

თუ მონატრებას ახლავს დათმობა,
შენი სახელი უნდა ვიყვირო...
მე უკვე ვიცი, რაა გაყოფა
და შეერთებაც მინდა ვიხილო...

0 ნახვა
 
კომენტარები

კომენტარები ჯერ არ არის.
იყავი პირველი - დაწერე შენი კომენტარი

ბლოგები
ბლოგების განახლება ხდება ყოველ 5 წუთში