ბლოგები


დღეზე ნაკლები წინ
Maciek7285
36, Rzeszow, პოლონეთი

1) tak

2) nie

3) jeśli mnie zmuszą xd

4) jeszcze nie wiem 

proszę o odp. jestem ciekawy co Wy na to ...


დღეზე ნაკლები წინ
Maciek7285
36, Rzeszow, პოლონეთი

Zastałem Jolkę ? :) 


aleks30
63, Põlva, ესტონეთი

          HEADUS JA KURJUS.HEA- JA PAHATEO VASTASTIKKUS,              KÄTTEMAKS.TÄNAMATUS

     Häid inimesi on vähe.Ka halbu peab olema.Headki pole veatud.Heagi on voorusi.Igal oma nead ja vead.Kaastunnet on igaühes

1) On olemas head     kaks inimest:üks on surnud,teine   sündinud.

2) Igaühel oma head ja vead.

3) Lõigaud leib ei hakka enam kokku.[ Katkenud sõpruse kohta.]

4)Täna lepitus,homme taplus.

      Heade ja kurjade omavahelisest läbisaamsest

1) Kaks kõva kivi ei tee head jahu.

2) Ega kaks kõva kivi jahvata ilmaski häid jahu.

3) Kuri niidab kurjast kurja maha.

            Kurjus toob kurja,headus head

           Parem pisut rahuga,heaga kui palju tüliga,vihaga

1) Parem pingi all rahuga,kui pingi peal rahuta.

2) Parem lahja rahu,kui rammus tüli.

3) Tee õelale head või kaitse kadeda karja.

                  LOODUS                                                                           ----------------------------------------------------------------------------------------

        MITTEKALENDAARSED VANASÕNAD

  Öö ja päev.Valgus ja pimedus.Päike,kuu ja tähed

1) Ööl on üheksa ilma.

2) Öö ei ole kellegi sõber.

3) Ära karda pimedat,pimedal ei ole piitsa.

4) Kuu on taevalamp.

5) Kui koit hakkab,siis Koidutäht näitab.

6) Mis sa ööse ei näe,võid päeva näha.

        Vesi,tuli,kivi, maa

1) Vesi on vanem kui tuli.

2)…


sophia johnson
25, London, დიდი ბრიტანეთი

Buy Duratia Pills

What is Duratia 30 MG?

Duratia 30mg is contain Dapoxetine active ingredient. Duratia 30mg is mainly used in erectile dysfunction in men age 18 to 60 years. Duratia 30mg is also used for as per advice by your doctor. Dapoxetine is a particular serotonin reuptake inhibitor, for the treatment of premature ejaculation. In a phase II proof-of-concept study conducted by PPD, dapoxetine demonstrated a statistically significant increase in ejaculatory latency when compared to placebo. Dapoxetine Tablet is a short performance selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) used primarily for the treatment of premature ejaculation in men aged within 18 and 64 years. This capsule should not be taken by men who are not diagnosed with premature ejaculation (PE)

How To Take Duratia 30mg Tablet?

Buy duratia 30mg swallow tablet. Take before 30 to 40 minutes. Do not crush and break the tablet. Take tablet is orally.

Take tablet as per your advice by your physician. Take a single dose per day. Take with a glass of water. Do use condom, because this tablet is not protact agaist sexual transmitted disease.

How Does It Work?

Duratia 30mg pill (Dapoxetine) is used to increase control over ejaculation and to extend the time before reaching ejaculation in men.

Duratia 30mg (Dapoxetine) works by increasing the levels of the natural chemical, serotonin, in the brain. Increased serotonin levels may extend the time before ejaculation by slowing the pathways in the body that are associated with premature…


sophia johnson
25, London, დიდი ბრიტანეთი

Buy Malegra PillsMalegra 100 (Sildenafil 100mg)

Malegra 100 mg contains Sildenafil Citrate as a main active component to helps sexually aroused impotent men for having a stiffer penile that lasts for a longer time for s*xual activity. Malegra is a top-quality generic version of Sildenafil Citrate and offers all the benefits of the original product but for much low price. The active ingredient in this medicine is available in several strengths that allow a s*xually aroused man to have a stiffer p*nile that lasts for a longer time of intercourse. Sildenafil 100mg is recommended for using in moderation for gaining maximum effective results. We also have in stock Kamagra 100mg (Sildenafil 100mg) which is used to treat the same indications.

What is Malegra?

Malegra is a high-quality preparation used to treat erectile dysfunction (ED) and helps men to achieve a strong erection. FDA approves Sildenafil 100mg and the most popular solution to treat ED. Many studies showed its effectiveness and safety. Thousands of people choose Malegra 100 to forget about Erectile Dysfunction. Malegra 100 comes into effect very fast, and you need only 30-50 minutes to start enjoying the best s*xual experience with your partner.

How to take Sildenafil 100mg?

Malegra 100 (Sildenafil 100mg) can be easily taken with a glass of water and comes into action in 15 to 30 minutes. The action time lasts for up to 4-5 hours. The most common and effective dosage is 100mg which will handle almost any ED case.…


sophia johnson
25, London, დიდი ბრიტანეთი

Buy Kamagra PillsAbout the brand Kamagra Oral Jelly Rx 100 Mg (Sildenafil Citrate)

 

Kamagra 100 is an oral jelly containing the main ingredient as sildenafil marketed globally by Ajanta Pharmaceuticals.

 

About the drug Kamagra Oral Jelly Rx 100 Mg (Sildenafil Citrate)

 

An active ingredient in Kamagra 100 is Sildenafil Oral Jelly. It is used in the treatment of erectile dysfunction (inadequate penile erection during sexual activity), pulmonary hypertension (high pressure in blood vessels of the lungs), benign prostatic hyperplasia (enlarged prostate).

 

Manufacturer of Kamagra Oral Jelly Rx 100 Mg (Sildenafil Citrate)

 

Kamagra oral jelly Rx 100 mg contains 100 mg of Sildenafil in the jelly form. It is manufactured by Ajanta Pharmaceuticals and it is mainly marketed and supplied by the company and its associates in India.

 

Strength of Kamagra Oral Jelly Rx 100 Mg (Sildenafil Citrate)

 

Kamagra oral jelly Rx 100 mg having 100 mg of Sildenafil. It is available in different strengths. Therefore, consult the doctor to know about the  correct strength according to your health condition.

 

USA Brands Equivalent to Sildenafil citrate in Kamagra Oral Jelly Rx 100 Mg (Sildenafil Citrate)

 

The USA brand equivalent to Kamagra oral jelly Rx 100 mg is:

 

KAMAGRA ORAL JELLY(vol ii)KAMAGRA ORAL JELLYKAMAGRA 100MG (SILDENAFIL CITRATE)KAMAGRA CHEWABLE 100MG (SILDENAFIL CITRATE)SUPER KAMAGRA (SILDENAFIL/DAPOXETINE)

 

Use of Sildenafil in Kamagra Oral Jelly Rx 100 Mg (Sildenafil Citrate)

 


sophia johnson
25, London, დიდი ბრიტანეთი

Buy Vidalista PillsVidalista 20 | Buy Vidalista online at onepills.com

 Overview about Vidalista 20 

Vidalista 20 belongs to the PDE-5 depletion type of drugs which is helpful in suppressing the signs of erectile dysfunction. The main purpose of this drug is to resolve any issues being faced by the men during intercourse. It works mainly by increasing the blood flow to the phallus. Erectile dysfunction can occur as a major problem in a man’s life of any age.

 

It is a far more economical substitute for a pricier brand named Tadalafil indicated for ED. This drug can ease any issues relating to ED hence, it is getting more in demand making it a more popular option for ED issues. Vidalista 20 is easily available at many portals and websites online and even on several pharmacies offline. However, buying medicines online is easier and even reliable nowadays and it even prevents the trouble of finding a pharmacy and going there personally. Buying Vidalista 20 online even prevents the embarrassing situation of asking for ED drug on a pharmacy from a pharmacist. Vidalista 20 is a lifesaver for many facing and dealing with ED issues daily and its ease of online availability at such an affordable price is another benefit of this drug.

 

Buying it online even has become so popular because of the discreet packaging and various payment options providing comfort and friendly expense to the customers. Moreover, at times offers and discounts are also added benefit…


sophia johnson
25, London, დიდი ბრიტანეთი

                

Fildena 100 Purple Pills

Fildena 100 mg is used to treat erectile dysfunction (impotence; inability to get or keep an erection) in men. Fildena 100 Purple is used to treat Erectile Dysfunction or Impotence (Inability to gain or maintain an erection) in male. Sildenafil 100 mg is used to enhance the ability to exercise in adults with pulmonary arterial hypertension (PAH; high blood pressure in the vessels transporting blood to the lungs, dizziness, causing shortness of breath and tiredness).

The manufacturing company of Fildena 100 Purple (Sildenafil Citrate) is Fortune Healthcare, India. It is a well known and reputed company which manufactures many medicines. Sildenafil Citrate weighing 100 mg per tablet is the main element present in Fildena 100 mg which is available in other substitutes also with various strengths at all the leading online pharmacy stores, drugstores, and medical supply stores.


Fildena and its effects on curing ED


Fildena is appreciated for achieving long-lasting effects by improving physical performances in men. The 100 mg pill works simply excellent by curing ED within 30 minutes of its taking. On consumption, the tablet runs in the bloodstream. It promotes overall sensual performance by opening arterial passage and enhancing blood flow to the principal sex organ. Concurrently, the drug also acts as a natural PDE5 inhibitor, increasing the essential enzymes responsible for a healthy and powerful erection.


What is Fildena?


Fildena 100 – power enhancing pills based on Sildenafil


Fildena…


sophia johnson
25, London, დიდი ბრიტანეთი

What is Cenforce 100(sildenafil citrate)?

Cenforce 100(sildenafil citrate) Known as a Blue pill, Sildenafil citrate helps to treats Sexual impotence in men, Cenforce 100(Blue pill) helps to increasing blood flow in the penile to helps a man get harder and keep a long time an erection.

 Cenforce 100: Still wonder how good it can turn out to be? 

But, not any more Sildenafil is formulated to help all those men seeking help regarding ED issues. Perhaps you may have read or heard a lot about sildenafil citrate which is a potent generic of Viagra known to help with ED disorders. However, that one is little heavy to buy in the pockets. But now, Buy Cenforce 100 Online USA (sildenafil Citrate) provides that same generic version at a lot more economical prices. Blue pill is a famous and effective meds for treating Sexually transmitted Diseases Erectile dysfunction(Sexual impotence) in men. So, you can buy cenforce 100 from USA.

A person suffering from ED disorders might feel ashamed of buying any sexual health products from a pharmacy store nearby. But now online availability of drug-like Cenforce 100 Tablet (Sexual dysfunction in men)is helping a lot of men getting their discrete supply for their good sexual health.

Erectile dysfunction is a very common problem existing in the life of several men of different age groups. It even leads to various other stress-related disorders and even harms the peace and love of their very own relationship. It might also affect men’s…


Виталий
33, Moscow, რუსეთი

Пенополиуретан (ППУ или мебельный поролон) – это один из наиболее распространенных наполнителей для матрасов и мягкой мебели. Своей популярностью этот материал обязан доступной стоимости, достаточно неплохим ортопедическим качествам, простоте раскроя и обработки. Существует широкий выбор пенополиуретанов, которые между собой отличаются толщиной листа, плотностью, структурой и другими качествами. Именно благодаря оптимальному соотношению между стоимостью и эксплуатационными показателями ППУ в нашей стране занимает первое место среди материалов, используемых для изготовления матрасов, диванов, кроватей, кресел и другой мягкой мебели.

Несмотря на довольно ощутимый набор положительных характеристик, в качестве мебельного наполнителя ППУ практически не используется в странах ЕС, США и Канаде. Исключение составляют модели бюджетного сегмента, а также мягкая мебель, которая уходит на экспорт преимущество в развивающиеся страны.

Свойства мебельного Пенополиуретана и влияние на здоровье

Пенополиуретан обладает свойствами, которые можно разделить на две категории:

·         Эксплуатационные качества.

·         Свойства влияющие на здоровье.

Средний срок службы мебельного поролона составляет около 5 лет в зависимости от интенсивности эксплуатации мебели. Со временем ППУ под воздействием нагрузок начинает сминаться и теряет свою эластичность. Как видимый эффект – характерные «проседания» по центру дивана или матраса. Кроме того, спальное место начинает терять свои ортопедические качества, что приводит к нарушению сна и дискомфорту. Под весом человека поролон начинает крошиться и деформироваться, что портит внешний вид мягкой мебели и в итоге делает ее непригодной для отдыха и сна.

С точки зрения вреда здоровью ППУ преподносит массу неприятных «сюрпризов». Пенополиуретан является 100% синтетическим материалом. В целях снижения стоимости полиуретана многие отечественные производители добавляют…


← წინა 1 2 3 4 5 ... 24355 შემდეგი
ბლოგები
ბლოგების განახლება ხდება ყოველ 5 წუთში